ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
 ที่ปรึกษาการขายทุกท่านต้องเข้าเรียนหลักสูตร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ALL-NEW MAZDA BT-50 และทำข้อสอบด้วยครับ
ยินดีต้อนรับคุณ :

ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลที่ช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
ชื่อผู้ใช้ (Username)
* ตัวอักษรที่ใช้ได้ a-z, 0-9
รหัสผ่าน (Password) *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
แนบรูป
*ขนาดที่เหมาะสมคือ 144x144 pixel (ถ้ารูปขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดระบบจะย่อรูปของท่านให้อัตโนมัติ)
อีเมล์ *(กรุณาใส่อีเมลล์ส่วนตัวของท่าน)
ชื่อเล่น
วันเกิด
หมายเลขบัตรประชาชน *
Line ID:
โทรศัพท์มือถือ *
สามารถขับรถยนต์
มีใบขับขี่รถยนต์ *
ระบุเลขใบขับขี่ *
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประวัติการทำงานในอดีต

* กรุณาใส่ประวัติการทำงาน ในกรณีที่เคยทำงานกับผู้จำหน่ายมาสด้ามาก่อน โดยกรอก 3 ที่ล่าสุด

ครั้งที่ 1

 
ผู้จำหน่าย
วันที่เข้าทำงาน วันที่ออก

ครั้งที่ 2

 
ผู้จำหน่าย
วันที่เข้าทำงาน วันที่ออก

ครั้งล่าสุด

 
ผู้จำหน่าย
วันที่เข้าทำงาน วันที่ออก

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

กลุ่มตำแหน่ง *
ตำแหน่ง *
ภาคของตัวแทนจำหน่าย
ผู้จำหน่าย *
วันที่เข้าทำงาน *

หนังสือให้การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 
ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูล") ของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
("มาสด้า") เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับการฝึกอบรมจากมาสด้า
2. เพื่อประโยชน์ในการได้รับการติดตามเข้ารับการฝึกอบรม
3. เพื่อประโยชน์ในการได้รับการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมจากมาสด้า
4. เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมาสด้าจัดขึ้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้มาสด้าดำเนินการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
รวมถึงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลอื่นใดเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เฉพาะการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ความยินยอมนี้
*ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ที่ https://www.mazda.co.th/privacy-policy/
ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    หมายเหตุ
    • กรุณาจดจำชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของท่านเพื่อสิทธิในการเข้าเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ผ่านระบบ www.mazdaelearning.com
    • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านจะยังไม่สามารถใช้ได้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากผู้บริหารผู้จำหน่ายที่ ท่านทำงานอยู่ปัจจุบัน
หากท่านไม่สามารถแสดงผลภาพเคลื่อนไหวและบทเรียนได้ กรุณาดาวน์โหลด โปรแกรม Macromedia Flash Player ได้ที่นี้ Link